მუნიციპალიტეტები
2017
შედეგი
მერია
საკრებულო
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი
50%
49%
51%
57%
57%
56%
+7%
+8%
+5%
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო