მუნიციპალიტეტები
2017
შედეგი
მერია
საკრებულო
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
აბაშის მუნიციპალიტეტი
16%
16%
17%
19%
16%
23%
+3%
0%
+6%
აბაშის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო