მუნიციპალიტეტები
2017
შედეგი
მერია
საკრებულო
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
24%
21%
29%
35%
35%
35%
+11%
+14%
+6%
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო