მუნიციპალიტეტები
2017
შედეგი
მერია
საკრებულო
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
ასპინძის მუნიციპალიტეტი
5%
3%
7%
7%
6%
9%
+2%
+3%
+2%
ასპინძის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო