მუნიციპალიტეტები
2017
შედეგი
მერია
საკრებულო
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
ახალციხის მუნიციპალიტეტი
23%
20%
28%
25%
22%
31%
+2%
+2%
+3%
ახალციხის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო