მუნიციპალიტეტები
2017
შედეგი
მერია
საკრებულო
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
ახმეტის მუნიციპალიტეტი
19%
14%
27%
40%
36%
47%
+21%
+22%
+20%
ახმეტის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო