მუნიციპალიტეტები
2017
შედეგი
მერია
საკრებულო
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
23%
22%
26%
18%
17%
21%
-5%
-5%
-5%
ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო