მუნიციპალიტეტები
2017
შედეგი
მერია
საკრებულო
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
16%
14%
20%
11%
9%
14%
-5%
-5%
-6%
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო