მუნიციპალიტეტები
2017
შედეგი
მერია
საკრებულო
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
გორის მუნიციპალიტეტი
21%
18%
26%
27%
26%
29%
+6%
+8%
+3%
გორის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო