მუნიციპალიტეტები
2017
შედეგი
მერია
საკრებულო
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
დმანისის მუნიციპალიტეტი
23%
24%
21%
30%
30%
30%
+7%
+6%
+9%
დმანისის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო