მუნიციპალიტეტები
2017
შედეგი
მერია
საკრებულო
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
ვანის მუნიციპალიტეტი
13%
13%
13%
30%
30%
30%
+17%
+17%
+17%
ვანის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო