მუნიციპალიტეტები
2017
შედეგი
მერია
საკრებულო
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
19%
18%
20%
13%
10%
18%
-6%
-8%
-2%
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო