მუნიციპალიტეტები
2017
შედეგი
მერია
საკრებულო
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
28%
30%
25%
52%
56%
44%
+24%
+26%
+19%
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო