მუნიციპალიტეტები
2017
შედეგი
მერია
საკრებულო
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
თელავის მუნიციპალიტეტი
44%
41%
50%
44%
38%
53%
0%
-3%
+3%
თელავის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო