მუნიციპალიტეტები
2017
შედეგი
მერია
საკრებულო
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
თერჯოლის მუნიციპალიტეტი
9%
6%
13%
25%
19%
35%
+16%
+13%
+22%
თერჯოლის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო