მუნიციპალიტეტები
2017
შედეგი
მერია
საკრებულო
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
კასპის მუნიციპალიტეტი
17%
15%
21%
18%
17%
21%
+1%
+2%
0%
კასპის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო