მუნიციპალიტეტები
2017
შედეგი
მერია
საკრებულო
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
22%
18%
27%
34%
24%
50%
+12%
+6%
+23%
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო