მუნიციპალიტეტები
2017
შედეგი
მერია
საკრებულო
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
ლენტეხის მუნიციპალიტეტი
9%
9%
10%
14%
13%
16%
+5%
+4%
+6%
ლენტეხის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო