მუნიციპალიტეტები
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
ლენტეხის მუნიციპალიტეტი
14%
13%
16%
14%
11%
17%
0%
-2%
+1%
ლენტეხის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო