მუნიციპალიტეტები
2017
შედეგი
მერია
საკრებულო
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
მარტვილის მუნიციპალიტეტი
13%
11%
16%
21%
16%
28%
+8%
+5%
+12%
მარტვილის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო