მუნიციპალიტეტები
2017
შედეგი
მერია
საკრებულო
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
მესტიის მუნიციპალიტეტი
18%
18%
17%
24%
18%
35%
+6%
0%
+18%
მესტიის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო