მუნიციპალიტეტები
2017
შედეგი
მერია
საკრებულო
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
მცხეთის მუნიციპალიტეტი
16%
13%
22%
23%
22%
26%
+7%
+9%
+4%
მცხეთის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო