მუნიციპალიტეტები
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
მცხეთის მუნიციპალიტეტი
23%
22%
26%
21%
23%
18%
-2%
+1%
-8%
მცხეთის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო