მუნიციპალიტეტები
2017
შედეგი
მერია
საკრებულო
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი
8%
9%
7%
7%
5%
10%
-1%
-4%
+3%
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო