მუნიციპალიტეტები
2017
შედეგი
მერია
საკრებულო
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
ონის მუნიციპალიტეტი
10%
8%
13%
20%
20%
20%
+10%
+12%
+7%
ონის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო