მუნიციპალიტეტები
2017
შედეგი
მერია
საკრებულო
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
21%
17%
26%
32%
30%
36%
+11%
+13%
+10%
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო