მუნიციპალიტეტები
2017
შედეგი
მერია
საკრებულო
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
სენაკის მუნიციპალიტეტი
13%
12%
15%
39%
33%
48%
+26%
+21%
+33%
სენაკის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო