მუნიციპალიტეტები
2017
შედეგი
მერია
საკრებულო
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
სიღნაღის მუნიციპალიტეტი
32%
30%
36%
26%
24%
28%
-6%
-6%
-8%
სიღნაღის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო