მუნიციპალიტეტები
2017
შედეგი
მერია
საკრებულო
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
ტყიბულის მუნიციპალიტეტი
8%
9%
7%
25%
25%
26%
+17%
+16%
+19%
ტყიბულის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო