მუნიციპალიტეტები
2017
შედეგი
მერია
საკრებულო
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი
34%
35%
34%
43%
37%
53%
+9%
+2%
+19%
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო