მუნიციპალიტეტები
2017
შედეგი
მერია
საკრებულო
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
ქარელის მუნიციპალიტეტი
10%
6%
17%
10%
13%
4%
0%
+7%
-13%
ქარელის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო