მუნიციპალიტეტები
2017
შედეგი
მერია
საკრებულო
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
ქედის მუნიციპალიტეტი
24%
24%
24%
35%
30%
42%
+11%
+6%
+18%
ქედის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო