მუნიციპალიტეტები
2017
შედეგი
მერია
საკრებულო
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
11%
10%
12%
22%
21%
25%
+11%
+11%
+13%
ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო