მუნიციპალიტეტები
2017
შედეგი
მერია
საკრებულო
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
20%
19%
21%
32%
28%
38%
+12%
+9%
+17%
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო