მუნიციპალიტეტები
2017
შედეგი
მერია
საკრებულო
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
ყვარლის მუნიციპალიტეტი
19%
19%
19%
22%
17%
29%
+3%
-2%
+10%
ყვარლის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო