მუნიციპალიტეტები
2017
შედეგი
მერია
საკრებულო
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
29%
26%
34%
26%
22%
32%
-3%
-4%
-2%
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო