მუნიციპალიტეტები
2017
შედეგი
მერია
საკრებულო
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი
42%
43%
40%
47%
54%
37%
+5%
+11%
-3%
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო