მუნიციპალიტეტები
2017
შედეგი
მერია
საკრებულო
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცაგერის მუნიციპალიტეტი
16%
15%
18%
41%
45%
35%
+25%
+30%
+17%
ცაგერის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო