მუნიციპალიტეტები
2017
შედეგი
მერია
საკრებულო
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
26%
27%
24%
49%
42%
59%
+23%
+15%
+35%
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო