მუნიციპალიტეტები
2017
შედეგი
მერია
საკრებულო
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
წალკის მუნიციპალიტეტი
9%
6%
14%
26%
23%
30%
+17%
+17%
+16%
წალკის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო