მუნიციპალიტეტები
2017
შედეგი
მერია
საკრებულო
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
18%
20%
15%
23%
22%
26%
+5%
+2%
+11%
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო