მუნიციპალიტეტები
2017
შედეგი
მერია
საკრებულო
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
30%
28%
32%
35%
28%
47%
+5%
0%
+15%
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო