მუნიციპალიტეტები
2017
შედეგი
მერია
საკრებულო
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
ხაშურის მუნიციპალიტეტი
23%
15%
38%
31%
26%
41%
+8%
+11%
+3%
ხაშურის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო