მუნიციპალიტეტები
2017
შედეგი
მერია
საკრებულო
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
21%
18%
26%
38%
32%
49%
+17%
+14%
+23%
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო