მუნიციპალიტეტები
2017
შედეგი
მერია
საკრებულო
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
ხობის მუნიციპალიტეტი
25%
22%
30%
26%
20%
36%
+1%
-2%
+6%
ხობის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო