მუნიციპალიტეტები
2017
შედეგი
მერია
საკრებულო
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
ხონის მუნიციპალიტეტი
16%
14%
19%
18%
17%
20%
+2%
+3%
+1%
ხონის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო