მუნიციპალიტეტები
2017
შედეგი
მერია
საკრებულო
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
ხულოს მუნიციპალიტეტი
16%
13%
20%
15%
12%
22%
-1%
-1%
+2%
ხულოს მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო