მუნიციპალიტეტები
2017
შედეგი
მერია
საკრებულო
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი
27%
24%
32%
61%
63%
58%
+34%
+39%
+26%
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო