მუნიციპალიტეტები
2017
შედეგი
მერია
საკრებულო
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
40%
40%
39%
55%
54%
56%
+15%
+14%
+17%
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო