მუნიციპალიტეტები
2017
შედეგი
მერია
საკრებულო
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
44%
35%
59%
51%
42%
64%
+7%
+7%
+5%
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო